Yhteystiedot

A-Lukitus 
Metsäpellontie 57
15200 Lahti
Myymälä:  0443443379

info@a-lukitus.fi

Avoinna ma–pe klo 8.00–16.00

 

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 1. Rekisterin ylläpitäjä

A-Lukitus

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kari Göös, kari@a-lukitus.fi, 010 422 1444

 1. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitamisessa.

 1. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään vain asiakaspalvelun yhteydessä. Rekisteriin voidaan lisätä myös yrityksen ulkopuolelta kerättyjä tai ostettuja yrityksien yhteystietoja.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille, ellei kyseessä ole poliisin tms. viranomaisen rikostutkinta.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai käytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja säilytetään A-Lukituksen palvelimella ja palvelin sijaitsee asianmukaisesti lukitussa sekä valvotussa tilassa. Tilaan, jossa palvelin sijaitsee, on pääsy vain tilanhaltijan valvonnassa.

Asiakastietoja voi käyttää vain A-Lukituksen henkilökunta tilausten käsittelyn sekä mahdollisten uutiskirjeiden lähettämisen yhteydessä. Tietoihin pääsee käsiksi vain sellaisella henkilökunnan käyttäjätunnuksella, jolla on siihen oikeus.

 1. Tarkistusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tai tässä tapauksessa asiakasrekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle joko sähköpostitse tai puhelimitse.

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevien virheellisten tietojensa korjaamista. Pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle joko sähköpostitse tai puhelimitse.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suora- markkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.